Navigation: Personal > Arbeidsforhold >

Endre personopplysninger eller arbeidsforhold

 

 

 

 

Fra tid til annen vil det være aktuelt å endre personopplysninger eller arbeidsforhold, f.eks. dersom en ansatt endrer stillingsstørrelse, telefon nr o.l. Gå først til modulen Personal.

Velg den ansatte i listen til venstre i skjermbildet.

Klikk på knappen Endre, enten i fanen Personopplysninger eller i Arbeidsforhold.

Når du har fylt ut endringene, klikker du på knappen Neste, og endringene lagres.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS