Navigation: Personal > Arbeidsforhold >

Opprette et nytt arbeidsforhold

 

 

 

 

Ved første gangs registrering av en ansatt, føres du automatisk over i Arbeidsforhold når du har fylt ut alle opplysningene under Personal og klikket Neste. Dersom du skal registrere et nytt arbeidsforhold for en person som allerede er registrert i programmet, sørger du for at du befinner deg i underfanen Arbeidsforhold i modulen Personal.

Merk ønsket person i lista til venstre i skjermbildet.

Klikk knappen Ny.

Legg inn datoen arbeidsforholdet skal starte, ved å klikke på nedtrekkspila i feltet Fra dato. Datovelgeren kommer fram og du kan velge startdatoen for det nye arbeidsforholdet

Velg korrekt Avdeling ved å klikke på nedtrekkspila til høyre for dette feltet.

Velg korrekt Stilling ved å klikke på nedtrekkspila til høyre for dette feltet.

Legg inn Stillingstid. Dette gjøres enten i timer (t) og minutter (m), eller i % av full stilling.

Velg korrekt Avlønning ved å klikke på nedtrekkspila til høyre for dette feltet.

Velg Type arbeidsforhold ved å krysse av for Fast eller Midlertidig.

Prøvetid utløpsdato defineres frem til dato og år.

Hvis ansatte skal bruke stemplingssystem, merk av i feltet Bruk tidregistrering.

Legg inn Ansiennitet for vedkommende (dato for første ansettelse i selskapet). Klikk nedtrekkspila og velg dato i dialogboksen som kommer fram.

Legg inn personens lønnstrinn i Trinn – feltet.

Dersom Timelønn registreres, regnes kostnad på turnus ut fortløpende etter hvert som arbeidstiden registreres (når du jobber med å lage ny turnus).

Ved bruk av stemplingskort/brikke, legg aktuelt nummer i feltet Tidregistreringskort nr.

Når du har fylt inn alle feltene klikker du på knappen Neste (opplysningene lagres).

oDersom den ansatte skal ha tilgang til Worksoft, må brukernavn og passord være registrert under Personopplysninger. Hvis dette er på plass og det er en første gangs registrering av ansatt du holder på med, vil du automatisk føres til fanen Tilgang .

oDersom personen du har definert ikke skal ha tilgang til Worksoft, er du nå ferdig med prosessen. Du får opp en Sjekkliste for opprettelse av arbeidsforhold (se eget avsnitt).
 

MERK:

Underfanen Arbeidsforhold er alltid utgangspunktet når man skal administrere personale som er ansatt, eller har vært ansatt i kjeden. Dersom en slik person skal jobbe ved en annen avdeling i tillegg til opprinnelig avdeling, skal det alltid opprettes et nytt arbeidsforhold. MAN SKAL ALTSÅ IKKE GÅ TIL PERSONOPPLYSNINGER OG KLIKKE NY DER. Dette gjelder også når en person har avsluttet sitt forhold til kjeden, og så kommer tilbake (f.eks. en ferievikar). I slike tilfeller går man til Sluttet og oppretter et nytt arbeidsforhold for vedkommende ved å følge prosedyren ovenfor – hele tiden i underfanen Arbeidsforhold:

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS