Navigation: Lage turnusplan >

Generelt om å arbeide med turnus

 

 

 

 

VIDEO

Du finner en video som omhandler generelt arbeid med turnus her:

 

En turnus er et arbeidsmønster som går over en eller flere uker, og som gjentas om igjen og om igjen i kalenderen.

 

For å få på plass en turnus, er prosedyren at du:

 

Lager turnusen i modulen Turnus

Innfører turnusen – dvs. skriver den inn i kalenderen over den perioden du ønsker. For å gjøre dette klikker du på knappen Innfør turnus:

 

 

En innført turnus har alltid en startdato og en sluttdato:

I kalenderen må det nødvendigvis velges en dato som er den datoen turnusen gjelder fra. På samme måte må det velges en dato som er den siste datoen turnusen skal gjelde. Etter denne datoen finnes ingen arbeidstider/oppgaver i kalenderen fra den aktuelle turnusen. Man kan altså ikke si at en turnus skal gjelde «inntil videre».

 

Dersom det innføres en ny turnusplan, innenfor samme tidsrom som en tidligere turnus er innført, vil arbeidstidene/oppgavene fra den nye turnusplanen overskrive dataene fra den gamle turnusen i kalenderen.

Det er derfor alltid den sist innførte turnusen som gjelder. Overskrivingen gjelder kun for personen(e) som er med i den nye turnusen. Det betyr at dersom en person er med i en gammel turnus, men ikke i den nye som innføres, vil vedkommende fortsatt ha tidene/oppgavene fra den gamle planen liggende i kalenderen. Det samme gjelder i forhold til tid: Dersom sluttdatoen for den nye turnusen kommer tidligere enn sluttdatoen for den gamle turnusen, vil den gamle turnusen gjelde for tiden etter den nye turnusens sluttdato – men selvsagt bare frem til sluttdatoen for den gamle turnusen.

 

For fastlønnede SKAL arbeidstiden som planlegges i turnus stemme med den ansattes stillingsprosent. Dersom den planlagte arbeidstiden ikke stemmer med stillingsprosenten, vil den fastlønnede likevel få lønn som tilsvarer stillingsprosenten. Dermed blir det ikke samsvar mellom arbeidet tid og utbetalt lønn.

Det er ingen ting i veien for å ha ulike turnusplaner for ulike ansattgrupper. Kanskje er det aktuelt å ha en turnus som rullerer over 4 uker for en gruppe, mens en annen gruppe har en turnus som rullerer over 3 uker. Siden det vil være forskjellige personer i de to ansattgruppene, vil arbeidstider/oppgaver bli korrekt for samtlige i kalenderen.

 

Skulle det derimot være ønskelig å samle for eksempel en 3-ukers og en 4-ukers turnus i en og samme turnusplan, lager man bare en plan som går over 12 uker (minste felles multiplum):

4-ukers turnusen vil da ligge tre ganger etter hverandre, mens 3-ukers turnusen vil ligge fire ganger etter hverandre.

 

MERK:
Vær oppmerksom på at når en turnus først er innført kan den ikke endres. Hvis du har behov for å endre en innført turnus (og det har du sikkert rett som det er), må du først duplisere den, så gjør du nødvendige endringer i kopien, til slutt innfører du den endrede kopien. Dermed skrives den endrede turnusen over den gamle (dersom tidsrommet kopien skal gjelde for overlapper originalen). Mer om dette nedenfor.

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS