Navigation: Lage turnusplan >

Registrere ny turnus

 

 

 

 

VIDEO

Du finner du en video som viser hvordan du oppretter, bemanner og innfører en turnus ved å klikke her:

 

 

MERK:

Husk at for alle fastlønnede og for alle timelønnede med stillingsstørrelse større enn null, SKAL planlagt tid stemme med den ansattes stillingsstørrelse.

 

 

Velg arkfanen Turnus.

 

Klikk i feltet øverst til venstre

 

I dialogboksen som kommer frem velger du Opprett ny turnus:


 

Registrer data i feltene

oNavn på turnusplan

oStartdato for turnus (benytt datovelgeren)

oSluttdato for turnus (benytt datovelgeren)

oAntall uker (se MERK-avsnittet nedenfor):

 

Klikk GÅ VIDERE

 

MERK:

Skulle du ha behov for å justere antall uker som turnusen består av etter at du har opprettet den, klikker du på -/+ knappen:

 

    

…og velger Opprett blank uke, hvis det er aktuelt. Eventuelt kan du slette siste uke ved å klikke på Slett siste uke i dialogboksen som kommer frem.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS