Navigation: Lønn >

Lønn

 

 

 

 

Lønnskjøring skjer vanligvis en gang i måneden. Samme fremgangsmåte benyttes uavhengig av tidsperioden:

A.I feltet til høyre for Lønn til og med velger du siste dato det skal kjøres lønn for.

B.Produserer lønnsfil for alle avdelinger som har attestert til en dato etter forrige lønnskjøring. Knappen vil også produsere en fil for arbeidsplan og fravær for de samme avdelinger i perioden (dersom lønnssystemet ivaretar dette).

C.Produserer en fil med lønnskorrigeringer Merk at knappen kun er tilgjengelig i kombinasjon med noen lønnssystem.

D.Produserer en fil med fravær. Merk at knappen kun er tilgjengelig i kombinasjon med noen lønnssystem.

E.Tilbakestiller lønnskjøring. Ved et klikk på denne knappen settes du tilbake til forrige gang du kjørte lønn. Merk at hvis lønn for en periode er delt opp i flere kjøringer, må du tilbakestille like mange ganger for å kunne kjøre hele perioden om igjen.
 

MERK:

Det er mulig å oppheve attestering for en avdeling der lønn ikke er kjørt. Dette gjøres ved å klikke på hengelåsen ved aktuell avdeling.

 

 

F.Dato for hvor langt hver avdeling har attestert.

G.Dato for hvor langt hver avdeling har kjørt lønn.

H.Her er to modi: Lønn og Lønnsproduksjonslogger. Det er modusen Lønn som kommer opp når man går inn i underarkfanen Lønn. Ved å klikke på Lønnsproduksjonslogger kan du observere status på filoverføringen.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS