Navigation: Attestering av periode for lønn >

Attester Lønn

 

 

 

 

 

MERK:

For at du skal kunne attestere en periode for lønn, må alle avviksmarkeringer være behandlet. Systemet hindrer deg fra å attestere perioden så lenge det finnes avviksmarkeringer under Arbeidstider i noen av ukene som inngår i perioden som skal attesteres.

 

 

Selve prosedyren for å attestere en periode for lønn gjøres i to enkle trinn:

1.Hent fram datoen du ønsker å attestere til og med ved å klikke her:
 

….og velg aktuell dato i datovelgeren:

MERK:

Du kan ikke justere fra-dato  – denne datoen er alltid dagen etter datoen for siste lønnskjøring.

 

 

2.Klikk på knappen GODKJENN LØNN FOR VALGT PERIODE nederst i skjermbildet:


 

MERK:

Etter at lønn er attestert er perioden låst. Det betyr at det ikke er mulig å gå tilbake og gjøre justeringer.

Det skal ALDRI attesteres fram i tid!

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS