Navigation: Lønn >

Timesaldo

 

 

 

 

Her vises timesaldoen pr. siste lønnskjøring for ansatte som har tilgang til å benytte timesaldo i avdelingen. I denne rapporten kan det angis korrekt inngangsverdi for gjeldende lønnsperiode. På den måten kan ev. feil som har oppstått i ansattes timesaldo rettes opp.

 

MERK:

Kun enkelte personer har tilgang til denne visningen.

 

 

Ved behov kan verdiene endres. Dette gjøres på følgende måte:

Merk verdien som står i kolonnen Timesaldo til høyre for aktuell person

Skriv inn ny verdi

Klikk utenfor ruta med saldotimer

Klikk Lagre

Ny verdi overskriver opprinnelige verdi, og alle avvikstimer akkumuleres og beregnes ut fra den nye timesaldoen.

 

MERK:

Endringen i timesaldo vil ta effekt f.o.m. første dag etter siste lønnskjøring

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS