Navigation: Lage turnusplan > Riktig arbeidstid >

Kvalitetssikre bemanningsbehovet

 

 

 

 

Etter at alle ansatte har fått sine arbeidstider, har du mulighet til å kvalitetssikre at de registrerte vaktene dekker avdelingens behov dag for dag gjennom hele avtaleperioden

 

Dette gjør du ved å klikke på en ukedag i øvre del av skjermen:

 

Dermed kommer alle ansatte som jobber denne dagen opp i nedre del av skjermbildet:

 

 

 

MERK:

Også i denne visningen kan du jobbe med arbeidstidene i slider. Det kan kanskje være praktisk fordi du da ser hvordan dagen blir seende ut mens du legger på/justerer arbeidstider

 

 

Øverst til venstre ser du hvilken dag du har valgt å se detaljene for. Nederst, til høyre for Ressursbehov, ser du hvordan bemanningen er i forhold til planlagt ressursbehov:

Tall på grå bakgrunn viser at du har for få ressurser i forhold til minimumsbemanningen, og tall på rød bakgrunn viser overbemanning. Der hvor det ikke står noen tall, stemmer planlagt ressursbehov med minimumsbemanningen. Minimumsbemanningen hentes fra modulen Ressursbehov i windowsversjonen av Worksoft.

 

For å overvåke hvordan bemanningen er i forhold til det du har budsjettert med, sjekker du tallene nederst i turnusoppsettet:

 

Tallene til høyre for Min.bemanning er hentet fra StaffTuner. Her ser du altså hvor mange timer du bør bemanne med den enkelte dag ut fra budsjettet. Tallene på linja over, er det faktiske antall timer som er lagt inn i turnusen den enkelte dag. Grønne tall betyr at du har bemannet mindre enn budsjettert, røde tall betyr at du har bemannet mer enn budsjettert

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS