Navigation: Lage turnusplan > Riktig arbeidstid >

Korrekt arbeidstid i forhold til arbeidsforholdet

 

 

 

 

Mens du jobber med å legge på arbeidstidene kan det være nyttig å legge merke til feltene til venstre i skjermbildet:

 

Her står oppført hhv. prosent og timer for arbeidsforholdet og turnusen.

Tallene som står under ANSETTELSE, er stillingsstørrelsen, altså den avtalte arbeidstid/stillingsprosent. I kolonnen TIMER er det angitt hvor mange timer stillingsprosenten tilsvarer totalt over det antall uker som turnusen går over (f.eks. vil en 100% stilling med 37,5 timer pr. uke gi 75 timer i denne kolonnen dersom turnusen går over to uker). Det som står under TURNUS (de to kolonnene til høyre) er det som er lagt inn i turnusen. Mens du jobber med turnusplanen vil disse tallene oppdateres hver gang du klikker Lagre (eller trykker ENTER, om du benytter tastaturet for å skrive inn tidene).

 

For å hjelpe med korrekt arbeidstid i forhold til stillingsstørrelse, er prosenten under TURNUS fargekodet:

Hvis den ansatte er oppført med så mye tid som ansettelsen tilsier, er fargen på tallene svarte.

Dersom den ansatte jobber for lite, er fargen grønn.

Dersom den ansatte jobber for mye, er fargen rød.

 

MERK:
Det gjelder å få tallene under ANSETTELSE til å bli lik tallene under TURNUS. For fastlønnede er dette et must! Grunnen er at en fastlønnet får betalt etter ansettelsesprosenten uansett hva som er lagt inn av arbeidstider i turnusplanen. De fargede tallene er derfor ment som en hjelp til å planlegge slik at arbeidstiden stemmer med stillingsprosenten

 

For timelønnede er bildet mer sammensatt. For enkelte vikarer er det kanskje ikke så farlig, da lønna beregnes ut fra antall arbeidede timer.  For en timelønnet som har avtale om å jobbe et fast antall timer derimot, skal selvsagt antall planlagte timer stemme overens med det som er avtalt.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS