Navigation: Lage turnusplan >

Riktig arbeidstid

 

 

 

 

Det er viktig at arbeidstiden du legger inn er korrekt. Den skal stemme med den enkeltes stillingsprosent, dessuten må du selvsagt sørge for at du har det personale du har behov for gjennom dagen og uken. Dessuten må du forholde deg til budsjettet.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS