Navigation: Lage turnusplan > Legge inn den enkeltes arbeidstider >

Registrering av arbeidstid ved hjelp av tastaturet

 

 

 

 

Dette foregår ved at du jobber i rutenettet i øvre del av skjermbildet Turnus:

Klikk i ruten der du ønsker å legge inn tidsintervallet:

Skriv inn ønsket tidsintervall ved hjelp av PC’ens tastatur – f.eks 9-16 og trykk ENTER på tastaturet

 

MERK:

Du behøver ikke å tenke på formatet på tidsintervallet som legges inn. Om du f.eks. ønsker å legge inn kl. 08:00 - 17:55, skriver du bare 8-1755.

 

 

MERK:

Du skal alltid trykke ENTER etter å ha lagt inn arbeidstid med tastaturet. Dersom du klikker i en annen rute eller bruker TAB-knappen etter å ha lagt inn et tidsintervall, forsvinner det du har lagt inn.

 

Dermed legges arbeidstid og standard-oppgaven/den sist benyttede arbeidsoppgave inn og du føres automatisk over til ruten ved siden av og kan fortsette inntastingen av arbeidstider:

Om du nå ønsker å legge inn samme tidsintervall og samme arbeidsoppgave også den følgende dagen, trykker du ENTER en gang til – dermed kopieres dette til neste dag. Er det et annet tidsrom som skal gjelde påfølgende dag, skriver du inn ønsket tidsintervall.

Dersom du ønsker å legge på en annen arbeidsoppgave enn den som kommer opp i første omgang (som er den siste du benyttet), klikker du her slik at listen med oppgaver kommer fram. Så klikker du på ønsket oppgave for å velge den:

Så taster du inn ønsket tidsintervall
 

For enkelt å slette et pålagt tidsintervall en dag, kan du gjøre følgende

oKlikk i aktuell rute i øvre del av bildet:

oTrykk på DELETE-knappen på tastaturet

 

MERK:
Du kan effektivisere registreringen av arbeidstider ved å bruke hurtigtastene for kopier (Ctrl+c) og Lim inn (Ctrl+v), der hvor det måtte være aktuelt

 

Dersom du gjør feil og har registrert for mye eller for lite tid, eller kanskje du ønsker å legge på en annen arbeidsoppgave, gjør du følgende:

 

oØnsker å endre tidsrommet

Klikk i ruta der du ønsker å forandre tidsrommet

Skriv inn det nye tidsrommet og trykk ENTER
 

oØnsker å bytte til en annen arbeidsoppgave:

Velg ønsket oppgave øverst til venstre

Skriv inn tidsrommet på nytt og trykk ENTER


 

MERK

Når du justerer tidsrommet og trykker ENTER føres du over i ruten ved siden av og denne blir stående i innskrivingsmodus. For å komme ut av innskrivingsmodus trykker du ESC på tastaturet.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS