Navigation: Personal > Materiell >

Tilordne materiell til en ansatt

 

 

 

 

Når du skal tilordne materiell til en ansatt gjør du følgende:

 

Velg modulen Personal og deretter underfanen Materiell.
 

Merk ønsket ansatt i feltet til venstre.

Klikk Endre

Marker ønsket materiell i listen Tilgjengelig materiell. 

Klikk på aktuell pilknapp mellom boksene for å tilordne materiellet. Gjenta for alt ønsket materiell.

Dersom du ønsker å legge til en kommentar, dobbeltklikker du på materiellet du vil kommentere (Gjøres i boksen under overskriften Utlevert materiell). En dialogboks med mulighet for å legge inn kommentar kommer fram:

 Her klikker du OK når kommentaren er skrevet inn.

Klikk på knappen Lagre.

Dersom du ønsker å legge til en kommentar etter at materiellet er tilordnet, må du klikke på knappen Endre før du dobbeltklikker på aktuelt materiell.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS