Navigation: Personal > Materiell >

Fjerne materiell fra en ansatt

 

 

 

 

Når du skal fjerne materiell fra en ansatt, gjøres dette på tilsvarende måte som når du tilordner materiell.

Velg modulen Personal og deretter fanen Materiell.

Merk ønsket ansatt i feltet til venstre.

Klikk på knappen Endre.

Marker det materiell som skal fjernes i listen over Utlevert Materiell.

Klikk på aktuell pilknapp mellom boksene for å fjerne materiellet. Gjenta for alt materiell som skal fjernes.

Klikk på knappen Lagre.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS