Navigation: Personal >

Vise ønskede ansatte

 

 

 

Til venstre i skjermbildet vises avdelingens ansatte.  Over lista med de ansatte kan du velge hvilke personer du vil vise:

 

Avdeling
I nedtrekkslisten under Avdeling, kan du velge å vise ansatte fra andre avdelinger enn din egen (forutsatt at du har tilgang).

Gruppe

Dersom du ønsker å se bare en enkelt stillingsgruppe gjør du følgende:

oFjern haken til høyre for Alle.

oFå fram den stillingsgruppen du ønsker å vise ved å velge den i nedtrekkslisten.
 

 

 

Øverst til høyre i skjermbildet kan du velge om du vil se de vanlige ansatte, de som har sluttet (ev. arbeidsforhold som er avsluttet), personer uten arbeidsforhold eller fiktive. Valgene gjøres ved å klikke i ønsket alternativfelt:

 

Har du behov for å søke fram personer som jobber ved en avdeling du ikke har tilgang til - kanskje for å opprette et arbeidsforhold for vedkommende ved din avdeling, kan søkefeltene benyttes. Dvs. at du klikker på knappen Søk.

 

I søkefeltet kan du søke på:

Fornavn

Etternavn

Ansattnr

Fødselsdato

 

Når søket er ferdig klikk på:

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS