Navigation: Personal >

Innholdet i Personal

 

 

 

Personal er inndelt i følgende faner:

 

Personal
Ansattes personalia. Felt med uthevet skrift er obligatoriske.

Arbeidsforhold
Ansattes stilling, arbeidssted, stillingsstørrelse osv.

Tilgang
Dersom en ansatt skal ha skrive-/leserettigheter til Worksoft , gis det her tilgang til aktuelle avdelinger.

Materiell
Utstyr og materiell som den ansatte besitter. Eksempler: mobiltelefon, bil, nøkler, etc.

Dokumenter
Oversikt over de dokumenter (ansettelseskontrakt etc.) som er generert for personen. De fleste dokumentene opprettes automatisk.

 

MERK:

For å ta i bruk Dokumenter, må det opprettes maler for dette i Document Maintenance (HTML-basert). Det er Worksoft som legger til rette for bruk av dette.

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS