Navigation: Personal > Fiktive personer >

Definere tilgang for fiktiv person

 

 

 

 

Hvis den fiktive er registrert med en tilgangsgruppe, kan det det defineres avdelinger som vedkommende har tilgang til. Flytt i s fall aktuell(e) avdeling(er) fra venstre til hyre boks ved bruk av aktuell pilknapp mellom boksene:

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS