Navigation: Personal > Personalopplysninger >

Registrere ny ansatt

 

 

 

 

VIDEO

Om du klikker på bildet nedenfor finner du en video som gjennomgår registrering av ny ansatt:

 

 

Velg fanen Personal og underfanen Personal.

Klikk på knappen Ny, og dialogboksen for innskriving av personnummer kommer fram. Personnummeret skrives inn fortløpende uten mellomrom eller punktum. Klikk så OK.

Legg inn relevant informasjon.

Klikk på knappen Neste (nederst til høyre) og du føres videre til fanen Arbeidsforhold.

 

MERK:

Når du starter registreringen av en ny person i Worksoft, forsvinner underfanene i Personal Disse erstattes av knappene  Avbryt og Neste nederst i høyre hjørne av skjermbildet. Du behøver derfor ikke tenke på hvilke skjermbilder du må innom for å fullføre en komplett registrering – programmet guider deg gjennom nødvendige bilder ved at du klikker Neste når du har fullført innskrivingen av aktuelle opplysninger i et skjermbilde. Det betyr at når knappene Avbryt og Neste forsvinner, er registreringen komplett og opplysningene er lagret.

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN
 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS