Navigation: Innledning >

Valg av ønsket avdeling

 

 

 

Dersom du har tilgang til flere avdelinger, velger du hvilken avdeling du ønsker å se øverst til høyre i skjermbildet – du klikker Bytt butikk

…slik at denne boksen kommer fram:

 

Her kan du enten

1)Klikke på ønsket butikk, eller

2)Begynne å skrive butikkens navn i dette feltet, slik at den kommer fram og kan velges.
 

MERK:

Dersom det er lagt til rette for visningsgrupper – kanskje for å se samtlige butikker av en bestemt type samlet, vil du se at visningsgruppene er markert med en figur til høyre for gruppens navn:

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS