Navigation: <Root level>

Innledning

 

 

 

 

Worksoft er et styringsverktøy for bemanningsplanlegging. Programmet bidrar til rasjonell drift, og gir god oversikt over planlagte oppgaver og gjøremål. Etter kort tid vil du oppleve at programmet blir det naturlige valg for oppfølging av tid og kostnader knyttet til bemanning og drift av din enhet.

 

Worksoft reduserer administrasjonskostnader ved at manuelle personal- og lønnsrutiner i stor grad kan automatiseres. 

 

Selve programmet er lett å lære, skjermbildene og feltene er intuitive og selvforklarende. Den viktigste forkunnskapen er derfor praktisk erfaring fra bemanningsplanlegging og kjennskap til lovverk som regulerer dette. Denne veiledningen inneholder kun i mindre grad informasjon om lovverk.

 

VIDEO

Ved å klikke på illustrasjonen nedenfor vises en video som gir deg en introduksjon til Worksoft:

 

 

Her finner du en video som tar deg gjennom hele arbeidsprosessen i Worksoft  på 12 minutter:

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS